Din totalopplevelse i fokus

Det essensielle for Helsehuset SALIS Fysioklinikk er din totalopplevelse. Vi setter av god tid tilpasset den enkeltes behov. I mange tilfeller er plager et resultat av en større sammenheng.

Vi har en helhetlig tankegang på din totalsituasjon for å best mulig skreddersy utarbeidelse av mål og tiltak for ditt behandlingsforløp. Det er viktig for oss at alle berørte parter i hjelpeapparatet rundt deg samarbeider.