Våre generelle smittevernstiltak

Det er viktig at du skal føle deg trygg når du kommer til behandling hos oss.

For å ivareta din trygghet og redusere risiko for smitt har vi innført en rekke smittevernstiltak på samtlige av våre klinikker.  Vi har utarbeidet tydelige internrutiner for smittevernstiltak, som alle ansatte og terapeuter har fått innføring i. Videre har vi utarbeidet en prosedyre for hva vi gjør når det oppstår smitte.

 

Tiltak du vil se på våre klinikker:

 • Etablerte soner for håndhygiene ved inngangen på våre klinikker.
 • Flere ventesoner på klinikkene, med to meters avstand mellom stolene.
 • Vi  har markert klinikkene for å minne på at vi holder avstand.
 • Alt av magasiner og annet materiell er fjernet fra ventesonen.
 • Kaffemaskiner og vanntårn er stengt, og papp/plastkrus er fjernet.
 • Der hvor det er mulig er oppmøteskjermen stengt.
 • Midler for hånddesinfisering er tilgjengelig på klinikkene.
 • På større klinikker vil det ved behov være adgangskontroll.

 

Tiltak for deg som pasient:

 • Kun pasienter med timeavtale er velkommen på klinikken.
 • Dersom du har luftveisinfeksjoner, er i karantene eller i hjemme isolert ønsker vi ikke at du møter opp på våre klinikker.
 • Vask hendene når du kommer inn på klinikken før behandling, og vask hendene før du forlater klinikken.
 • Dersom du tilhører en av risikogruppene og likevel ønsker å komme til behandling skjer dette på eget ansvar.
 • Møt opp presis til din time. Unngå unødvendig venting inne på klinikken.
 • Unngå og ta med ledsager dersom det strengt tatt ikke er behov for det.
 • Dersom du er foreldre og har barn hjemme fra barnehage eller skole er det ikke mulig og ta de med på din behandling.
 • Unngå og ta opp mobiltelefon inne på våre klinikker.
 • Hold avstand til andre pasienter inne på klinikken.

 

Tiltak for våre terapeuter:

For våre terapeuter har hygiene alltid vært viktig, og dette er godt innarbeide rutiner for dem. Likevel har vi igangsatt ekstra tiltak i denne perioden.

 • Dersom det er mulig unngå bruk av kollektiv transport på vei til og fra jobb.
 • Unngå bruk av privat mobiltelefon inne på behandlingsrommet.
 • Klokker og ringer, og andre smykker tas av når du kommer på jobb.
 • Vi håndhilser ikke på pasientene.
 • Vi unngår nærkontakt ansikt til ansikt dersom det er mulig i behandlingssituasjonen.
 • Terapeuten åpner og lukker døren for pasienten.
 • Kun pasient inne på behandlingsrommet. Evt. ledsagere venter utenfor.
 • Hyppig håndvask eller bruk av hånddesinfiserende midler.  Både for terapeut og pasient.
 • ALT av behandlingsutstyr blir desinfisert mellom pasientene.
 • Alle kontaktpunkter på behandlingsrommet blir desinfisert mellom pasientene.
 • Det blir etablert tydelige soner for behandling og kontor inne på behandlingsrommet.
Bruk av treningssal:

Alle våre treningssaler er for øyeblikket stengt.

Vi vil kontinuerlig oppdatere våre tiltak i tråd med føringene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.